JBS EUROPOORT heeft innovatieve methoden

om konijnen overlast te verhelpen.

Deze overlast kan o.a. inhouden:

 

 

 

 

 

 


 

graven, vraat, achterblijven van kadavers na het uitbreken van

myxomatose en VHS, het verzakken van kabel- en leidingstraten.

Het graven kan schade veroorzaken aan de industrieterreinen, tankdijken,

tuinen, (spoor) dijken, sportvelden, campings, golfbanen en begraafplaatsen.

Vraat brengt schade toe aan de vegetatie van de bovengenoemde terreinen.

kijk ook bij: MEEUWEN | DUIVEN