JBS EUROPOORT heeft innovatieve methoden

om meeuwenoverlast te verhelpen.

Deze overlast kan o.a. inhouden:

 

 

 

 

 

 


In het Europoort, Maasvlakte en Botlek gebied bevinden zich

kolonies zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen en stormmeeuwen.

In de broedtijd kan het gedrag van de meeuwen als hinderlijk en soms

zelfs bedreigend worden ervaren, waardoor de veiligheid van mensen in het geding kan komen.

Gezien de beschermde status van deze vogelsoorten kan hierdoor een knelpunt ontstaan.

Ruime ervaring stelt ons in staat ook tijdens het broedseizoen

eventuele overlast van de bedrijfsvoering adequaat te kunnen aanpakken.

 

kijk ook bij: DUIVEN | KONIJNEN